Zeeland Financial Matching: Vouchers voor financieringsaanvragen

Wat is het?

Zeeland Financial Matching (Zeeland FM) is een vouchersysteem met het doel om ondernemers te helpen bij het realiseren van financiering. Toegang tot financiering is cruciaal voor het mkb om innovaties te realiseren en kansen te ontplooien waardoor ze kunnen groeien. Echter door veranderingen in de financieringsmarkt is het voor ondernemers vaak moeilijk om daadwerkelijk aan externe financiering te komen.

Voorlopig komt elk mkb bedrijf met een financieringsbehoefte voor een Zeeland Financial Matching voucher in aanmerking. De innovatieve component in een bedrijf, die normaal gesproken vereist is, is nu niet noodzakelijk om een voucher aan te vragen. Deze verruiming geldt wegens alle getroffen maatregelen rondom het Coronavirus.

Voor wie is het?

Zeeland FM is bedoeld voor Zeeuwse innovatieve startende en mkb ondernemers die een product, dienst, technologie of bedrijfs- en productieprocessen willen vernieuwen. Deze vernieuwing brengt een financieringsbehoefte met zich mee, die het bedrijf ingevuld wil zien. 

Wat bieden we?

De hulp van een financieel specialist kan een belangrijke rol spelen bij het verkrijgen van een financiering. Met een goede weergave van de cijfers en een strategische onderbouwing worden plannen eerder gehonoreerd. Zeeland FM vergoedt 50% van de kosten voor het inhuren van een financieel specialist tot een maximum van €2.500,-. Indien de financieringsbehoefte hoger dan €750.000,- is, is de maximale voucherbijdrage €5.000,-.
De bijdrage van Zeeland FM moet de drempel verlagen om een financieel specialist in te schakelen en hiermee je financieringsaanvraag te versterken.

Terugbetalingsregeling

Als je financiering hebt opgehaald, geldt een terugbetalingsregeling. De terug ontvangen middelen worden ingezet om andere Zeeuwse ondernemers te helpen. Voor de terugbetalingsregeling geldt de volgende staffel:

Financiering tot €500.000,- 50% van de Zeeland FM bijdrage
Financiering van €500.001,- tot €1.000.000,- 75% van de Zeeland FM bijdrage
Financiering boven €1.000.000,- 100% van de Zeeland FM bijdrage

Update 

Voorlopig komt elk mkb bedrijf met een financieringsbehoefte voor een Zeeland Financial Matching voucher in aanmerking. De innovatieve component in een bedrijf, die normaal gesproken vereist is, is nu niet noodzakelijk om een voucher aan te vragen. Deze verruiming geldt uiterlijk tot het einde van het jaar wegens alle getroffen maatregelen rondom het Coronavirus. 
 

Bekijk hier de informatiefolder Zeeland Financial Matching.

Bekijk ook:Zeeland Financial Matching - Vouchers voor versterken innovatievermogen 

Zeeland FM is mede mogelijk gemaakt door 
 

Logo's Zeeland FM