Fonds Verblijfsrecreatie Zeeland 

Het Fonds Verblijfsrecreatie is beschikbaar voor recreatieondernemers met plannen voor kwaliteitsverbetering. Doel is het stimuleren van investeringen in innovatie, kwaliteitsverbetering en toekomstbestendigheid door familiebedrijven in de verblijfsrecreatie in Zeeland. Hierbij kan gedacht worden aan nieuwe concepten op het gebied van circulaire en/of energie neutrale accommodaties en natuur- & landschapsontwikkeling binnen de kaders van de Zeeuwse Kustvisie.

De omvang van het fonds is zes miljoen euro, waarvan drie miljoen afkomstig is uit de Regio Deal vanuit Provincie Zeeland en Ministerie van Economische Zaken en Klimaat. NV Economische Impuls Zeeland voert het fondsmanagement uit. 

Samenwerking

Om zoveel mogelijk ondernemers te ondersteunen, werkt het fonds samen met andere financiers waaronder banken. Brancheorganisatie HISWA-RECRON, ABN AMRO en Rabobank erkennen het belang van het fonds voor de vrijetijdssector, zodra herfinanciering of vervroegde aflossing mogelijk is heeft dit de voorkeur zodat de beschikbare middelen uit het fonds weer voor andere ondernemers kunnen worden ingezet.

Toekomstbestendig 

Met het fonds worden bedrijven gefaciliteerd bij investering in kwaliteitsverbetering, in aansluiting op de Zeeuwse Kustvisie. Daarnaast worden plannen gericht op circulair bouwen, energietransitie en natuurontwikkeling financieel ondersteund, om zo tot een toekomstbestendig product te komen. Op deze manier behouden we in Zeeland een gedifferentieerd verblijfsrecreatief aanbod. 

Investor readiness programma

Naast financiële ondersteuning komt er ook een begeleidend programma gericht op ontwikkeling van businessplannen, masterclasses en coaching. Dit investor readiness programma is beschikbaar voor alle ondernemers uit de toeristische sector, ongeacht deelname aan het fonds of programma.

Feiten Fonds Verblijfsrecreatie

  • Het fonds stelt campingeigenaren in staat te investeren in duurzaamheid en vitaliteit van hun bedrijf, passend binnen de kaders van de Kustvisie. 
  • Verstrekking van achtergestelde lening, die onder andere bestemd zijn voor investeringen in natuur en landschapsontwikkeling.
  • Het plan moet binnen 2 jaar gerealiseerd zijn. 
  • Lening tussen de € 200.000,- en € 750.000,- met rentepercentage van minimaal 4%.
  • Boetevrij aflossen in onbeperkt mogelijk.
Fonds Verblijfsrecreatie