Smart Delta Resources

Slimme uitwisseling in de Delta regio


Het platform Smart Delta Resources (SDR) is een samenwerkingsverband tussen elf energie- en grondstof-intensieve bedrijven in de regio Zeeland, westelijk Noord-Brabant en Oost-Vlaanderen. Dit unieke platform ontwikkelt business cases voor uitwisseling van energie- en materiaalstromen, ook wel industriële symbiose genoemd. Het platform heeft als doel de internationale concurrentiepositie van de bedrijven te versterken, het regionale vestigingsklimaat aantrekkelijker te maken en bij te dragen aan duurzame groei van de industrie.

Klimaatdoelstellingen

Daarnaast draagt dit initiatief significant bij aan het realiseren van de klimaatdoelstellingen, onder andere door reductie van broeikasgassen zoals CO2 en vermindering van verbruik van fossiele brandstoffen. Het platform wordt actief ondersteund door de Provincie Zeeland, North Sea Port, Provincie Oost-Vlaanderen en Impuls als facilitator.

Bezoek smartdeltaresources.com