Facilitate the Adoption of Circular Entrepreneurship in the Tourism and Leisure sector (FACET)

Faciliteren van het invoeren van circulair ondernemerschap in de toerisme & recreatiesector

Interreg 2 zeeën FACET

Het Interreg 2 Zeeën project FACET richt zich op het stimuleren van ondernemers in de toeristische sector om nieuwe circulaire oplossingen toe te passen binnen hun bedrijf, zodat er nieuwe duurzame verdienmodellen ontstaan. Met een sterk Zeeuws consortium, waarin naast Impuls, een tweetal mkb bedrijven, Stichting Strandexploitatie Veere en HZ University of Applied Sciences, wordt samen met projectpartners uit Vlaanderen, Engeland en Frankrijk geëxperimenteerd met circulaire toepassingen op het gebied van accommodaties, afvalreductie en circulaire bedrijfsvoering. 

Kleinschalige pilots

In Zeeland richten Impuls en Kenniscentrum Kusttoerisme zich op ontwikkeling en realisatie van laagdrempelige, kleinschalige pilots bij mkb zodat ondernemers praktische kennis en ervaring kunnen opdoen om businessmodellen circulair te maken. Daarnaast wordt expertise en ondersteuning geboden bij deze pilots en wordt tegelijkertijd gewerkt aan het opzetten van lokaal-regionale keten samenwerking.

Samenwerkingsgroepen

Middels het opzetten van lokale en regionale samenwerkingsgroepen tussen bedrijven binnen en buiten de toeristische sector, maar ook met toeleveranciers en keten-partijen wordt gewerkt aan structurele duurzame ontwikkeling van de toeristische bestemming Zeeland. Deze communities van samenwerkende partijen wordt versterkt door betrokkenheid van lokale overheden, financiers en eindgebruikers (toeristen en inwoners).  Door het betrekken van overheden wordt gekeken hoe gezamenlijk uitdagingen binnen bestaande regelgeving kan worden aangepakt. Ook wordt gezocht naar passende financieringsconstructies voor realisatie van circulaire concepten.

Kennisdelen

Bewustwording van bedrijven in de toeristische sector over circulaire economie, nieuwe verdienmodellen en andere samenwerkingsvormen zijn belangrijke aandachtspunten binnen het project. Daarom worden opgedane best practices zowel regionaal als internationaal gedeeld en uitgewisseld. De nadruk ligt op praktische mogelijkheden voor ondernemers, door middel van laagdrempelig oplossingen en voorbeeldprojecten. Hiermee wordt praktijkkennis opgebouwd en krijgen ondernemers steun bij het veranderen naar een circulaire bedrijfsvoering/circulair verdienmodel. Met het project FACET wordt bijgedragen aan het stimuleren van het toeristisch mkb om circulaire toepassingen te ontwikkelen en toe te passen.

Aanpak en resultaten in Zeeland

Minimaal 20 ondernemers in de vrijetijdseconomie in Zeeland krijgen ondersteuning door middel van intakegesprekken en door een financiële bijdrage van maximaal € 10.000 per bedrijf om een circulair bedrijfsplan te realiseren.

  • Minimaal 20 ondernemers uit de vrijetijdseconomie zijn begeleid bij hun innovatievraag op het gebied van circulaire economie
  • Er zijn 20 vouchers beschikbaar gesteld voor extern advies
  • De bedrijven die een voucher hebben gekregen hebben deze ingezet om extern advies in te winnen voor het ontwikkelen van een passend circulair bedrijfsconcept 
  • Er is minimaal 4 keer per jaar overleg met Zeeuwse projectpartners
  • Best practices financiële circulaire modellen komen beschikbaar
  • Middels digitale nieuwsbrieven van Impuls, KCKT en brancheorganisaties is informatie verstrekt over de mogelijkheden van de vouchers en opgedane best practices

Partners

Nederland: NV Economische Impuls Zeeland, HZ University of Applied Sciences, Camping en Villapark De Paardekreek, Stichting Strandexploitatie Veere, Vastgoedbeheer Zeeland
België: Westtoer, De Blauwe Cluster
Verenigd Koninkrijk: Greenwich University, Norfolk County Council

Het project is gestart vanaf januari 2020 en loopt tot september 2022.

De totale omvang van het project bedraagt € 3.891.756. Hiervan zal ongeveer € 2,4 miljoen in Zeeland worden besteed. De Provincie Zeeland draagt bij via een cofinanciering van € 185.423.