Businessplan Toeristisch Vervoer: duurzaam toeristennet


Duurzaam toeristisch vervoernetwerk

De implementatie van het businessplan Toeristisch vervoer is de uitvoering van onderdelen uit het business plan Toeristisch Vervoer 2.0 (opgesteld door Impuls, Kenniscentrum Kusttoerisme en VVV Zeeland) waarin de ambitie staat om een duurzaam toeristisch vervoernetwerk te bieden aan bezoekers en inwoners. Vervoer vormt een belangrijk onderdeel van de beleving van Zeeland.

Uitvoeringsprogramma Toeristische Mobiliteit

In opdracht van de Provincie is een Uitvoeringsprogramma Toeristische Mobiliteit opgesteld met concrete activiteiten voor 2017 en verder. Voor het onderdeel toeristennet heeft Impuls input geleverd en nauw afgestemd met Connexxion en ondernemers in de regio’s Schouwen-Duiveland (in samenwerking met VVV Zeeland), Walcheren en Zeeuws-Vlaanderen. Impuls is tevens betrokken geweest bij de samenwerking die nu wordt opgezet tussen Provincie, Kenniscentrum Kusttoerisme en de Universiteit van Gent in het kader van datasciences van mobiliteitsstromen. Ook is er ook een traject opgezet om meer beleving toe te voegen aan OV-vervoer. Tot slot heeft er een verkennend gesprek plaatsgevonden voor een (Europees) subsidieproject binnen Europa met de Walcherse, Schouwse en Noord-Bevelandse gemeenten, Impuls en Kenniscentrum Kusttoerisme.