Redefinery

Realiseren van grootschalige houtraffinage

Redefinery is een initiatief van Biobased Delta met als doel om een grootschalige houtraffinage in Zuidwest Nederland te realiseren. In de raffinaderij worden houtsnippers omgezet naar hun primaire bouwstenen namelijk suikers en lignine. Suikers vormen de grondstoffen voor een scala aan chemicaliën waaronder kunststoffen. Lignine is een grondstof voor onder andere biobrandstoffen. Het gaat hierbij om de introductie van een nieuwe technologie, omdat een raffinaderij van de gewenste schaalgrootte nog nergens is gerealiseerd. Impuls volgt dit proces op afstand.