Slim Gas

LNG en Noordzee gas combineren en scheiden

Een business concept in ontwikkeling is de “Slim Gas” case, een slimme manier om LNG en Noordzee gas te combineren en te scheiden ten behoeve van chemie en energie. Het project “Slim Gas” omvat het efficiënter extraheren van ethaan en propaan tijdens “regassification” van LNG door benutting van de aanwezige koude en in combinatie met H-cal gas. Dit de geeft de chemie een alternatief voor de grondstof nafta en er ontstaat puur methaan gas dat als feedstock of energiedrager in de markt gezet kan worden en bij verbranding lagere emissies kent. De fysieke verbondenheid met grootverbruikers en de verschillende groothandelsmarkten voor energie biedt die mogelijkheid.

Economisch rendabel alternatief voor nafta

De Delta regio biedt een unieke kans om een economisch rendabel alternatief te ontwikkelen voor nafta, met een verbeterde ecologische voetafdruk. Door de aanwezigheid van een LNG terminal in Zeebrugge, waar tevens grote hoeveelheden Noordzee-gas aanlandt, de bestaande gas infrastructuur en de nabijheid van chemische krakers in Terneuzen en Antwerpen, is de regio uniek gepositioneerd om dit concept te ontwikkelen. De infrastructuur strekt zich uit over de landsgrenzen van Nederland en België en omvat onder meer de assets van DOW, Fluxys, DELTA, en Zebra. 

Uitvoeringsopties worden onderzocht

De opzet van het project biedt in de huidige fase nog ruimte voor een aantal uitvoeringsopties. Momenteel is het SDR-platform bezig met het in kaart brengen van de economische voordelen voor de (potentiele) stakeholders. Het voorleggen van die uitgewerkte optie aan de stakeholders en de hierboven benoemde beleidsactoren zal uiteindelijk gepaard gaan met de vraag om verdergaand commitment. 

Wat deze case uniek maakt

  • Een slimme manier om LNG en Noordzee gas te combineren en te scheiden ten behoeve van chemie en energie
  • Unieke kans om een economisch rendabel alternatief te ontwikkelen voor nafta, met een verbeterde ecologische voetafdruk
  • Fysieke verbondenheid met grootverbruikers
  • Grensoverschrijdend initiatief in Nederland en België

Business cases

De geëtaleerde business case is het resultaat van een uniek samenwerkingsverband tussen energie- en grondstof-intensieve bedrijven in de Delta-regio: West-Noord-Brabant, Zeeland en het Vlaamse deel van de Kanaalzone Gent-Terneuzen. Samen vormen zij het platform Smart Delta Resources (SDR).

Bedrijven noch consumenten produceren ‘afval’. De reststof van de ene is immers waardevolle grondstof voor de ander. Alleen zo kunnen we op duurzame wijze produceren, stappen zetten op weg naar de circulaire economie en een competitief voordeel behalen of behouden op landen of regio’s die over grote hoeveelheden relatief goedkope grondstoffen beschikken.

De aangesloten bedrijven ontwikkelen via het SDR-platform business cases voor uitwisseling van energie- en materiaalstromen. In de vakliteratuur noemt men het ‘industriële symbiose’. Dit soort samenwerking streeft drie doelstellingen na: 

  1. Door de uitwisseling van afvalstoffen die tot grondstoffen van een ander bedrijf dienen, worden economisch aantrekkelijke businesscases gerealiseerd, die de internationale concurrentiepositie van de betrokken bedrijven versterken. 
  2. SDR draagt bij aan de duurzame groei van de industrie en aan het realiseren van klimaatdoelstellingen. Dat moet onder andere door het terugschroeven van de uitstoot van broeikasgassen zoals CO₂ en door de vermindering van het gebruik van fossiele brandstoffen. 
  3. De nauwe samenwerking biedt ook mogelijkheden voor (nog) niet aangesloten bedrijven in de regio en/of voor bedrijven die nog een vestigingsplaats zoeken is het aantrekkelijk om zich in onze grensoverschrijdende Delta-regio te vestigen.