Innovatievouchers verblijfsrecreatie voor ondernemers in Noord-Beveland

Ben jij een ondernemer in de verblijfsrecreatie in gemeente Noord-Beveland? En heb jij innovatieve plannen voor je bedrijf? Dan kan jij gebruik maken van de innovatievouchers. 


Innovatievouchers verblijfsrecreatie 

Het doel van de innovatievoucher is om ondernemers binnen de verblijfsrecreatie te ondersteunen bij een innovatievraag. De innovatievragen kunnen over verschillende thema's gaan, zoals duurzaamheid, vernieuwende product/markt combinaties, herstructureringsplannen, uitbreidingsplannen en de ontwikkeling van toekomstvisies voor het bedrijf.

Inhuren expertteam

Naast de innovatievouchers, bestaat ook de mogelijkheid om een expertteam in te zetten. Hierbij wordt in plaats van inhuren van één adviseur, een team van meerdere specialisten waaronder (ruimtelijke) vertegenwoordiging vanuit de gemeente, gelijktijdig ingezet tijdens een werkbijeenkomst op het bedrijf waarbij integraal advies tot stand komt met als resultaat een samenhangend kwaliteitsplan. 

Hoe werkt de voucher?

Tijdens een intake gesprek bekijken HISWA-RECRON en Impuls Zeeland de mogelijkheid voor een innovatievoucher. Afhankelijk van de vraag kan een innovatievoucher worden ingezet. De voucher kan gebruikt worden voor het inschakelen van externe expertise bijv. een toeristisch adviseur die helpt bij de ontwikkeling van een nieuw bedrijfsplan of een ontwerpbureau dat een landschappelijk inrichtingsplan maakt. Het uitgangspunt voor de vouchers is dat de ontwikkelingen bijdrage aan de kwaliteitsverbetering van het bedrijf. 

De inschrijving staat open voor alle verblijfsrecreatieve ondernemers binnen gemeente Noord-Beveland.

Voorwaarden innovatievouchers Noord-Beveland

  • De voucher is een financiële bijdrage van 50% (tot maximum van € 5.000) van de kosten voor extern advies; de andere helft van de kosten moet door het bedrijf zelf worden gefinancierd.
  • Uitbetaling van de voucher-bijdrage geschiedt na afloop van het traject.
  • De regeling staat open voor verblijfsrecreatieve ondernemers gevestigd in de gemeente Noord-Beveland.
  • Er geldt een open inschrijving.
  • Elk bedrijf kan maximaal één voucher aanvragen.
  • Vouchers worden toegekend tot het beschikbare budget is uitgeput.
  • Vouchers zijn bedoeld voor innovatieve plannen (reguliere bedrijfsvoering is uitgesloten), rekening houdend met de uitgangspunten van de Zeeuwse kustvisie.
  • Bij toegekende voucher verplicht ondernemer zich te voldoen aan een aantal communicatie voorwaarden, waaronder medewerking aan een evaluatie van het traject en uitdragen van deze ervaring aan andere ondernemers.

Bekijk de pdf met criteria en voorwaarden voor de innovatievoucher verblijfsrecreatie Noord-Beveland.

Aanvragen voucher

Ben jij ondernemer in de verblijfsrecreatie in gemeente Noord-Beveland? En wil jij innoveren? Meld je aan voor een intakegesprek voor de innovatievouchers en bespreek de mogelijkheden. Neem contact op met Kim Provoost via kimprovoost@impulszeeland.nl